دانلود همافران فایل pdf

دانلود تحقیق همافران چه کسانی بودند؟ (۶ صفحه)

دانلود تحقیق همافران چه کسانی بودند؟ (6 صفحه) همافران‌ افراد دیپلمه‌ای‌ بودند که‌ در سال‌های‌ پایانی‌ رژیم‌ پهلوی‌ و به‌ منظور تشکیل‌کادر فنی‌ پیشرفته‌ برای‌ نیروی‌ هوایی‌ با شرایط‌ خاص‌ و حقوِ و مزایای‌ قابل‌ ... ادامه مطلب