با استفاده از این آموزش می توانید موکاپ های انگلیسی جلد کتاب را برای طراحی موکاپ های فارسی و راست به چپ آماده سازی و استفاده نمائید.

اصولاً با استفاده از این روش می‌توانید کلیه موکاپ‌های انگلیسی و چپ به راست را به صورت فارسی درآورید. به طور خلاصه در این روش ابتدا طرح موکاپ و در نهایت کل موکاپ به صورت آینه‌ای چرخانده می‌شود تا موکاپ کتاب فارسی داشته باشیم.

فارسی کردن موکاپ