دانلود تحقیق معرفی و آشنایی با رشته تجربی

امتیاز 4.1 از 37 نفر

معرفی و آشنایی با رشته تجربی

گروه آزمایشی علوم تجربی از گروه‌های پنج‌گانه آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها (آموزش عالی) است که به طور مستقل آزمون ورودی برگزار می‌کند و رشته‌هایی در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.

گروه آزمایشی علوم تجربی دارای ۵ زیرگروه است. شرکت کنندگان در این گروه آزمایشی پس از قبولی در کنکور می‌توانند در رشته‌های چون پزشکی، دندان‌پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و … تحصیل کنند. از نظر طبقه‌بندی علوم، علوم تجربی شامل چهار علم «شیمی»، «فیزیک»، «زیست‌شناسی» و «زمین‌شناسی» است. در این گروه آزمایشی به طور یکسان به این چهار علم پرداخته نمی‌شود؛«…………………………….» چیز است.

مواد امتحانی

مواد تخصصی امتحانی این گروه برگرفته از دروس تخصصی رشته تحصیلی علوم تجربی از شاخه متوسطه نظری است. این رشته‌ی دبیرستانی درباره علوم تجربی و طبیعی بحث می‌کند. از مهمترین دروس این رشته زیست شناسی«…………………………….» از پس مسائل ریاضی، فیزیک (در حد علوم تجربی) و شیمی برآیند.

در گروه آزمایشی علوم تجربی بسته به زیرگروه‌ها: دروس زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، شیمی و … مهم تلقی می‌شوند

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی

زمین شناسی – ریاضی – زیست شناسی – فیزیک – شیمی.

دروس عمومی

دروس عمومی برای تمام گروه‌های آزمایشی یکسان است.

زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴ – زبان عربی با ضریب ۲ – «…………………………….» سراسری تنها یک واحد دارند).

رشته‌های دانشگاهی گروه آزمایشی علوم تجربی

رشته‌های پزشکی، دندانبزشکی، دامپزشکی و داروسازی، رشته‌های بهداشت با گرایشهای (محیط، حرفه‌ای، خانواده و مبارزه با بیماری‌ها)، رشته مهندسی کشاورزی با گرایشهای متعدد، رشته‌های علوم آزمایشگاهی، پرستاری،«…………………………….» رشته مهندسی ژنتیک و. … از جمله رشته‌های دانشگاهی گروه آزمایشی علوم تجربی می‌باشد.

رشته‌های دانشگاهی گروه آزمایشی علوم تجربی در ۵ زیرگروه می‌باشد:

زیر گروه ۱

پزشکی

دندانپزشکی

دامپزشکی

کاردرمانی

بینایی سنجی

فیزیوتراپی

مامایی

پرستاری

گفتار درمانی

شنوایی شناسی

رشته تغذیه

رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

تکنولوژی پرتو درمانی

پرستاری

دندانپزشکی

بهداشت محیط

بهداشت حرفه‌ای

رشته معلم فنی بهداشت

علوم آزمایشگاهی

رشته مدارک پزشکی

هوشبری

اتاق عمل

تکنسین پروتزهای دندانی

کاردانی دامپزشکی

بهداشت عمومی (تمام گرایشها)

بهداشتکار دهان و دندان

زیست‌شناسی (تمام گرایشها)

روانشناسی (گرایش بالینی)

علوم و صنایع غذایی

رشته معلم فنی بهداشت

کودکیاری

زیست‌شناسی عمومی

رشته دبیری زیست شناسی

مدیریت و کمیسر دریایی

دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

فوریتهای پزشکی

زیر گروه ۲

داروسازی

دبیری شیمی

شیمی

رشته دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگهای ش. م. ه)

ناوبری و فرماندهی کشتی

زیر گروه ۳

رشته زمین شناسی

رشته دبیری زمین شناسی

رشته زمین شناسی کاربردی

زیر گروه ۴

رشته هوانوردی

رشته ناوبری هوایی

رشته هوانوردی

رشته خلبانی

رشته حسابداری

رشته مدیریت (تمام گرایشها)

رشته مدیریت فرهنگی هنری

رشته مدیریت بازرگانی دریایی

رشته علوم اقتصادی (تمام گرایشها)

رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

رشته الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)

رشته معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایشها)

رشته کارشناسی مدیریت امور بانکی

رشته مدیریت بیمه

رشته امور گمرکی

رشته کاردانی امور گمرکی

رشته کاردانی امور حسابداری

رشته اقتصاد نظری

رشته فلسفه

رشته اقتصاد حمل و نقل

رشته علوم اقتصادی

رشته اقتصاد صنعتی

رشته کارشناسی حسابداری

رشته معارف اسلامی و حقوق

رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

رشته معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول – فلسفه اسلامی)

رشته علوم حدیث

رشته ادبیات و زبان عربی

رشته ریاضی

رشته فیزیک

رشته کاردانی امور بیمه

رشته کاردانی حسابداری

رشته کاردانی مدیریت بازرگانی

رشته کاردانی – علمی کاربردی صنایع چوب

رشته اطلاعات نظامی

رشته علوم و فنون هوانوردی

رشته خلبانی هلیکوپتر

رشته مهندسی نگهداری هواپیما

رشته مهندسی سیستم

رشته علوم قرآنی

رشته تربیت معلم قرآن مجید

رشته کتابداری

رشته فقه و حقوق حنفی

رشته فقه و حقوق شافعی

رشته فقه و حقوق امامی

رشته علوم پایه نظامی

رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی

رشته کارشناسی خبرنگاری

زیر گروه ۵

رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی

رشته تکنولوژی تولیدات دامی

رشته تکنولوژی چنگلداری

رشته تکنولوژی شیلات

رشته تکنولوژی چوب

رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

رشته تکنولوژی محیط زیست

رشته مهندسی کشاورزی

رشته مهندسی منابع طبیعی

رشته مهندسی فضای سبز

رشته کتابداری در شاخه پزشکی

رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته روابط سیاسی

رشته علوم سیاسی

رشته مددکاری اجتماعی

رشته علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)

رشته علوم اسلامی

رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی

رشته کارشناسی تولید سیما

رشته اطلاعات و ضد اطلاعات

رشته حقوق

رشته کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

رشته کاردانی ناپیوسته علمی – کاربردی پرورش زنبور عسل

ضرایب دروس در زیرگروه‌های متفاوت

دروس زیر گروه ۱          زیر گروه ۲        زیر گروه ۳        زیر گروه ۴        زیر گروه ۵

زمین‌شناسی صفر ۱ ۴ ۱ ۱

زیست‌شناسی ۴ ۴ ۲ ۲ ۲

شیمی ۳ ۴ ۲ ۲ ۲

فیزیک ۲ ۲ ۲ ۳ ۲

ریاضیات ۲ ۳ ۳ ۴ ۳

از آنجا که دروس تخصصی نقش بالایی در قبولی فرد دارند، تمام اعداد بالا در عدد ۳ ضرب می‌شوند.

با توجه به این که درس زمین‌شناسی در زیر گروه اول تجربی (زیر گروه پزشکی) ضریب صفر دارد به همین علت این درس دارای انحراف معیار نیست.

در کلیه رشته‌های مرتبط با پزشکی زیست شناسی بالاترین ضریب را داراست.

بر اساس برخی منابع زیر گروه اول را زیر گروه زیست شناسی، زیر گروه دوم را زیر گروه شیمی، زیر گروه سوم را زیر گروه زمین‌شناسی، زیر گروه چهارم را زیر گروه ریاضیات و زیر گروه پنجم را نیز زیر گروه فیزیک نامیده‌اند.

منابع گروه آزمایشی علوم تجربی

ریاضیات (هندسه ۱، آمار و مدلسازی، ریاضیات ۲، ریاضیات ۳، ریاضی عمومی ۱ و ۲ دوره‌ی پیش‌دانشگاهی)

فیزیک (فیزیک ۱ و آزمایشگاه، فیزیک ۲ و آزمایشگاه، فیزیک ۳ و آزمایشگاه ویژه رشته تجربی، فیزیک ۱ و ۲ دوره‌ی پیش‌دانشگاهی)

زیست‌شناسی (زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱، زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲، زیست‌شناسی ۱ و ۲ دوره‌ی پیش‌دانشگاهی)

شیمی (شیمی ۲ و آزمایشگاه، شیمی ۳ و آزمایشگاه، شیمی ۱ و ۲ دوره‌ی پیش‌دانشگاهی)

زمین‌شناسی (زمین‌شناسی سال سوم دبیرستان و علوم زمین دوره‌ی پیش‌دانشگاهی)

در کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی ۵۰ سؤال به زیست شناسی، ۳۵ سؤال به شیمی، ۳۰ سؤال به ریاضیات، ۳۰ سؤال به فیزیک و ۲۵ سؤال هم به زمین‌شناسی تعلق می‌گیرد. برای پاسخ‌گویی به سؤالات زیست‌شناسی ۳۶ دقیقه، شیمی ۳۵ دقیقه، ریاضیات ۴۵ دقیقه، فیزیک ۳۷ دقیقه و زمین‌شناسی ۲۰ دقیقه وقت در نطر گرفته شده‌است. شایان ذکر است که برای هر کدام از دروس«…………………………….» دین و زندگی و در نهایت زبان انگلیسی. ما بین دفترچه دروس عمومی و دفترچه دروس اختصاصی، دفترچه درس زمین شناسی را می‌دهند. در واقع دفترچه درس زمین شناسی جدا از دفترچه دروس اختصاصی است.

 منابع و مآخذ

وب‌سایت اینترنتی «چهارگوش» به آدرس www.4goush.net

 ۰۰۰۱ ۰۰۰۲ ۰۰۰۳

 

قسمت‌هایی که با «…………………………….» مشخص شده‌اند از مقاله حذف شده و فقط در نسخه word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 6 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول و عکس
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.