بیابان (۱۸ صفحه)

امتیاز 3.7 از 6 نفر

بیابان

بیابان یکی از اکوسیستمهای اصلی خشکی می‌باشد که از زمینهای بوته‌زاری تشکیل شده است که در آنها گیاهان بسیار پراکنده‌اند و بوسیله خاک لخت و شنی از هم جدا مانده‌اند. بسیاری از بیابانها در مجاورت رشته کوهها واقع هستند.

اطلاعات اولیه

تمامی‌اکوسیستمهای کره زمین روی هم زیست کره را تشکیل می‌دهند و بخش فیزیکی این بزرگترین واحد اکولوژیک، محیط زیست کره زمین است. این بخش فیزیکی خود از سه قسمت به هم پیوسته تشکیل شده است: قسمت آب یا آب کره، قسمت خشکی یا سنگ کره و قسمت گازی یا هوا کره. از آنجا که تعداد اندکی از گونه‌ها می‌توانند بطور همیشگی در هوا بمانند، دو دسته زیستگاهها را زیستگاههای آبی و زیستگاههای خشکی تشکیل می‌دهند. این دو زیستگاه از استوا تا قطب و از چند هزار متر زیر سطح اقیانوس تا چند هزار متر بالای آن ادامه دارد.

محیطهای آبی به دو بخش اکوسیستم آب شیرین و اکوسیستم دریایی تقسیم می‌شوند. اکوسیستم‌های خشکی عموما بر پایه نوع و رستنی غالب در منطقه، یعنی علف، بوته و درخت از هم متمایز می‌شوند. اکوسیستمهای اصلی خشکی، «بیوم» نامیده می‌شوند. تمامی‌اکوسیستم‌ها چه خشکی و چه آبی از اجتماعات زیستی، تشکیل شده اند که در مراحل گوناگونی از رشد قرار دارند و هر یک فرایندی کم و بیش منظم را به سوی یک مرحله نهایی خود دوام که اوج اجتماع زیستی (Climax Community) است، می‌پیمایند. مراحل این گونه رشد پیشرونده، توالی اکولوژیک (ecoligical succession) را شکل می‌دهد. توالی اکولوژیک در خشکیها تا حد زیادی زیر تاثیر اقلیم است.

مشخصات بیابان از نظر آب و هوا

بیابانها، بیومهای خشکی هستند که بارندگی سالانه آنها از 250 میلیمتر کمتر است. بسیاری از بیابانها در مجاورت رشته کوههایی قرار دارند که هوا را روبه بالا می‌راند و در آنجا، هوای سردتر، بخار آب را سرد کرده و باران ایجاد می‌شود. سپس هوا رطوبت از دست داده به سوی منطقه مجاور حرکت کند و اقلیم بیابانها را بوجود…

 

 

 

 

 • فهرست مطالب
 • اطلاعات اولیه. 4
 • مشخصات بیابان از نظر آب و هوا 4
 • جانوران و سازگاری آنها به خشکی.. 5
 • گیاهان و سازگاری آنها به خشکی.. 5
 • خاک بیابان. 6
 • اقلیمهای بیابانی.. 6
 • علل ایجاد بیابانها 7
 • گرم شدن زیاد منطقه بر اثر تابش خورشید. 7
 • فشار زیاد جنب حاره‌ای.. 7
 • جریانهای آب سرد ساحلی اقیانوسها 7
 • انسان چگونه موجب گسترش بیابانها می‌شود؟. 7
 • اکوسیستم.. 8
 • مفاهیم کلی.. 8
 • انواع اکوسیستم از نظر ناقص یا کامل بودن چرخه مواد. 8
 • مکانیسم روند تولید در اکوسیستم.. 9
 • مکانیسم روند مصرف در اکوسیستم.. 9
 • زنجیر غذایی و شبکه غذایی در اکوسیستم.. 9
 • هرمهای اکوسیستم.. 10
 • اکوسیستم آب… 11
 • عوامل غیرزنده. 11
 • عوامل زنده اکوسیستم‌های آب… 11
 • اکوسیستمهای خشکی.. 11
 • زیست کره. 12
 • دید کلی.. 13
 • پیدایش…. 13
 • فرآیندهای مکمل.. 13
 • صحرا 13
 • دید کلی.. 13
 • انواع صحرا 14
 • تخریب در صحراها 14
 • آبها در صحرا 14
 • عمل باد در صحراها 15
 • حمل مواد بوسیله باد. 15
 • نحوه حمل مواد توسط باد. 15
 • فرسایش بوسیله باد. 16
 • منابع و مآخذ. 18

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 18 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.