دانلود ورد درباره آب سنگین

آب سنگین (۱۴ صفحه)

آب سنگین چیست؟ دکتر محمود احمدی نژاد روز شنبه چهارم شهریور با پرده برداری از لوح یادبود مجتمع آب سنگین اراک، یکی از بزرگترین پروژه های هسته ای کشور را که ساخت آن از سال ... ادامه مطلب