موکاپ کارت دعوت و کارت پستال

موکاپ کارت پستال به صورت باز شده (۹)

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ کارت دعوت و کارت پستال تاشو موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها ... ادامه مطلب

موکاپ کارت پستال بر روی گیره کاغذ (۸)

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ کارت دعوت و کارت پستال تاشو موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها ... ادامه مطلب

موکاپ روی کارت پستال در دست مرد (۷)

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ روی کارت پستال در دست مرد موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها ... ادامه مطلب

موکاپ روی کارت پستال و وجه داخلی آن به صورت ایستاده (۶)

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ روی کارت پستال و وجه داخلی آن به صورت ایستاده موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه ... ادامه مطلب