فتوسنتز و رشد نمو غلات برنج (۱۷ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

فتوسنتز و رشد نمو غلات برنج

مقدمه

فتوستز فرایندی است که طی آن انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود. که مهمترین پدیده بیولوژیکی روی کره زمین است که منبع انرژی اولیه بشر است. پس فتوسنتز اساس رشد و عملکرد تمام گیا هان زراعی می‌باشد.

فتوسنتز فقط در گیا هان سازگار از نظر ژنتیکی رخ می‌دهد.و گاهی متغیر‌های محیطی نیز ممکن است اثرات محیطی را بپوشاند. از نقطه نظر اصلاح نباتات تلاش برای افزایش عملکرد دانه بدون توجه به مقدارمواد فتوسنتزی قابل دسترس، به طور کلی شکست خورده است.

فرایند فتوسنتز

مکان فتوسنتز کلروپلاست‌ها می‌باشد.کلروپلاستها، اجسام رنگدانه داری (کلروفیل) در ستوپلاسم سلولهای برگ و دیگر بافت‌های سبز می‌باشند. اختلافات ژنتیکی و محیطی مقادیر نسبی رنگدانه کلروفیل را تغییر داده و برگهایی را تولید می‌کنند که رنگ سبز تیره تا زرد دارند.

علاوه بر کلروپلاست Co2 , H2o وانرژی نورانی خورشید نیز لازم است تا گلوکز تولید شود. گلوکز به برگها و یا به دانه‌ها رفته و تغییر شکل می‌دهد.

کارایی فتو سنتز

کارایی فتوسنتز در حدود 1% است.یعنی از کل تشعشعات ورودی به یک مزرعه فقط 1% به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود. رسیدن به کارایی بالا در فتوسنتز امکان پذیر است ولی در شرایط مزرعه بیش از 6% انتظار نمی‌رود.حد بالای کارایی تا 20% به صورت فرضی محاسبه شده است.

فتوسنتز و عملکرد غلات

چون کربن جزء اصلی ماده خشک گیاه است. پس منطقی است که افزایش سرعت اسیمیلاسیون دی اکسید کربن باعث افزایش عملکرد شود. از حدود سالهای 1960 سرعت اسیمیلاسیون Co2 نقطه شروعی برای توجیه…

 

 

 • فهرست مطالب
 • مقدمه. 4
 • فرایند فتوسنتز. 4
 • کارایی فتو سنتز. 4
 • فتوسنتز و عملکرد غلات… 4
 • اختلاف در کارایی فتوسنتز. 5
 • گیاهان C3 و C4.. 5
 • اختلافات گیاهان C3 و C4.. 6
 • نمو گیاه و فتو سنتز. 7
 • روابط مخزن – منبع. 7
 • برنج.. 8
 • توصیف کلی برنج و فتو سنتز آن. 8
 • سازگاری.. 9
 • آب و هوا: 9
 • خاک: 9
 • برنج غرقابی: 9
 • برنج شناور: 10
 • برنج آپلند (کوهی): 11
 • تیپ‌های برنج: 11
 • بیوتیپ‌های برنج: 11
 • خصوصیات خاک برنج‌های غرقابی و شناور: 12
 • اثرات غرقابی برروی خاک‌ها: 13
 • 1 – تغییرات فیزیکی: 13
 • 2 – تغییرات میکروبی: 14
 • تغییرات شیمیایی: 14
 • کود‌های بیولوژیکی: 14
 • تولید به روش راتون در برنج (راتون کراپینگ): 15
 • نکات قابل توجه در عملیات برنج: 16
 • مقایسه سیستم‌های کشت برنج: 16
 • نتیجه گیری: 17
 • منابع و مآخذ. 17

 

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 17 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.