اجزای جمله در زبان فارسی

امتیاز 4.3 از 10 نفر

اجزای جمله در زبان فارسی

1- جملات معمولی در زبان فارسی مانند زبان‌های دیگر از اجزایی ساخته می‌شوند.

2- کمترین اجزا در زبان فارسی دوجزء وبیشترین اجزا چهار جزءاست.پس ما در زبان فارسی از دوجزء کمتر واز چهار جزء بیشتر نداریم.

3- اجزای جمله راهمیشه فعل جمله مشخص می‌کند وما از روی فعل به تعداد اجزای جمله پی می‌بریم.

4- به جز نهاد مابقی اجزای جمله در زیر مجموعه ی گزاره است؛چه قبل از نهاد باشد چه بعد از آن.

5- برای تعیین اجزای جمله باید آن را به زبان معیار نوشت.پس جملات عامیانه یا اشعارباید ابتدا به زبان معیار نوشته شوند بعد اجزای آن مشخص شوند.

6- نقش‌های «نهاد، مسند، مفعول، متمم فعلی وفعل » جزء اجزای اصلی جمله هستند ونقش‌های « قید ومتمم قیدی » جزء اجزای جمله حساب نمی‌شوند.نقش‌های « مضاف الیه، صفت، بدل، متمم اسم، معطوف وتکرار » جزء نقش‌های وابسته هستند وبا نقش ماقبل خود یکی هستند.

7- حذف قسمتی از اجزای جمله(به قرینه ی لفظی یا معنوی) مانع از کم شدن آن جزء نمی‌شود؛مثلاً اگر نهاد از آغاز جمله حذف شد، این امر باعث نمی‌شود که ما آن را نادیده بگیریم و جزء اجزای جمله حساب نکنیم.

 

اجزای جمله در زبان فارسی_000001 اجزای جمله در زبان فارسی_000002 اجزای جمله در زبان فارسی_000003

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 4 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.