روزنامه

موکاپ تبلیغات در روزنامه

امتیاز 0 از 0 نفرتوضیح: در این موکاپ یک روزنامه به صورت انگلیسی در دست مرد به چشم می‌خورد. قسمت تبلیغات روی یکی از ستون‌های روزنامه از طریق موکاپ قابل تغییر است که می‌توانید طرح ... ادامه مطلب

موکاپ روزنامه تاخورده (۶)

امتیاز 0 از 0 نفرتوضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ روزنامه تاخورده موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها ... ادامه مطلب

موکاپ پشت و روی روزنامه (صفحه اول و آخر روزنامه به صورت وارو) – ۴

امتیاز 5 از 1 نفرتوضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ پشت و روی روزنامه موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته ... ادامه مطلب

موکاپ سه روزنامه بر روی هم (۳)

امتیاز 0 از 0 نفرتوضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ سه روزنامه بر روی هم موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر ... ادامه مطلب