رفتار سیاسی (۲۵ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

رفتار سیاسی

چکیده

از سیاست در سازمان، تعابیر مختلفی برداشت می‌شود اما آنچه که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه رفتار سازمانی قرار دارد، این است که رفتار سیاسی نه تنها به گونه ای ذاتی منفی نیست بلکه می‌تواند برای اعضای یک سازمان یا خود سازمان مفید نیز باشد. در این مقاله پیش زمینه‌های وقوع رفتار سیاسی در سازمان، ماهیت رفتار سیاسی، مهارت‌های سیاسی و تاکتیک‌های رفتار سیاسی در سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهمترین درس مدیریتی آن است که رفتار سیاسی را در سازمان نمی‌توان از بین برد ولی می‌توان و باید کنترل و مدیریت کرد تا در محدوده ای منطقی و سازنده قرار گیرد.)کریمی، 1388)

کلیدواژه: قدرت؛ سیاست؛ ظرفیت سیاسی؛ مهارت‌های سیاسی؛ تاکتیک‌های سیاسی

مقدمه

تعاریف بسیار زیادی از سیاست در سازمان وجود دارد. برخی از دیدگاه‌ها سیاست سازمانی را به عنوان استفاده از قدرت، برای نفوذ در فرایندهای تصمیم گیری و یا اطمینان حاصل کردن از آن که ره آوردهای یک وضعیت برای یک شخص قدرتمند مطلوب می‌باشند، تعبیر می‌کنند. همچنین سیاست در سازمان به عنوان فرایند ساخت ائتلاف برای دستیابی به کنترل بر روی یک موقعیت و تضمین یک ره آورد مثبت برای ائتلاف تعریف شده است)کریمی، 1388).

در سازمانها سیاست یک واقعیت زندگی است. آنان که نتوانند متوجه رفتارهای سیاسی بشوند نمی‌توانند این واقعیت را درک کنند که سازمان یک سیستم سیاسی است. اگر امکان داشت همه سازمانها و گروههای رسمی‌موجود در درون سازمانها با این خصوصیات تعریف شوند دنیا گلستان می‌شد: حامی‌و پشتیبان، هماهنگ، بی غرض، بدون نظر شخصی، مورد اعتماد و اطمینان، یاری دهنده، ‌خیرخواه و دارای روح تعاون و همکاری.

یک دیدگاه غیرسیاسی می‌تواند ما را هدایت کند تا متقاعد شویم که کارکنان و اعضای سازمان همیشه در جهت تامین هدفهای سازمان گام برمیدارند و بدانگونه رفتار می‌کنند. برعکس یک دیدگاه سیاسی موجب خواهد شد تا بسیاری از چیزهایی را که می‌بینیم به صورت نوعی رفتار نامعقول و بدون منطق در سازمان بپنداریم. بر همین اساس می‌توان استدلال کرد مثلا چرا کارکنان و اعضای سازمانها، اطلاعات را نزد خود نگه میدارند و می‌کوشند تا آنها را پنهان نمایند، میزان تولید و بازدهی خود را محدود می‌کنند، درباره موفقیتهای خود تبلیغات زیادی می‌نمایند، شکستهای خود را پنهان می‌کنند، در آمار و ارقام مربوط به عملکرها دست می‌برند تا وجهه بهتری به خود بدهند و دست به کارهای مشابهی میزنند تا بتوانند اثربخشی و کارآیی سازمان را…

 

 

 • فهرست مطالب
 • چکیده. 3
 • مقدمه. 3
 • قدرت و اختیار. 4
 • تعریف قدرت… 4
 • تعریف واژه قدرت و  سیاست… 5
 • پایه‌های قدرت و منابع قدرت… 6
 • رابطه قدرت ورفتار سیاسی.. 7
 • تعریف «رفتار سیاسی» 8
 • تعریف و حوزه رفتار سیاسی در سازمان. 11
 • رفتار سیاسی در سازمانها 12
 • ماهیت رفتار سیاسی.. 13
 • نگرش افراد نسبت به سیاست و ویژگیهای آنان. 13
 • ظرفیت سیاسی.. 14
 • دلایل رفتار سیاسی.. 15
 • رفتار سیاسی مشروع. 19
 • سطوح عمل سیاسی.. 20
 • تاکتیک‌های سیاسی.. 21
 • نتیجه گیری.. 24

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 25 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.