دانلود تحقیق درباره وجود آب و اهمیت آن در طبیعت

امتیاز 4 از 6 نفر

دانلود تحقیق درباره وجود آب و اهمیت آن در طبیعت

آب مایه حیات است. شصت و هفت درصدوزن بدن انسان را آب تشکیل می‌دهدکه حدود نیمی‌ار آن در سلول‌های بدن و باقیمانده آن در خون و سایر مایعات بدن یافت می‌شود.آب مواد غذایی و همچنین موادی را که بایند دفع شوند در بدن جابجا می‌کند. اکسیژن هوا به وسیله ی هموگلوبین خون از ششها به سلول‌های بدن می‌رسد.غذایی که می‌خوریم در محیط آبی هضم می‌شود و محصولات هضم غذا بوسیله خون به سلول‌ها می‌رسند و محصولات غیر مفید تنفس سلول‌ها به وسیله ی خون به عضوهایی که برای دفع آنها نقش دارند، منتقل می‌شوند.آب تنها ماده ای است که در شرایط عادی موجود در زمین به هر سه حالت جامد، مایع و گاز یافت می‌شود.آب خالص ماده ای بیرنگ، بی بو و عملاًبی طعم است، در C100(درفشار یک جو می‌جوشد) و در C0منجمد می‌شود.آب در رودخانه‌ها دریاها دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها وجود داردو به صورت برف و یخ نیز نواحی قطبی و قله‌های کوههای بلند را می‌پوشاند.

خواص فیزیکی آب

دماهای ذوب و جوش آب و چند ماده مولکولی دیگر که وزن مولکول‌های آنها به هم نزدیک استدرزیر داده شدهاست.به طوری که ملاحظه می‌کنید دماهای ذوب و جوش آب به میزان قابل توجهی از سایر مواد مولکولی بیشتر است.علت آن را باید در ساختارو پیوندهای مولکول آب جستجو کرد.

خاصیت قطبی آب

برای نشان دادن خاصیت قطبی مولکولهای آب چنانچه یک شانه پلاستیکی را به موهای خشک خود کشیده اید یا میله ای را که بر اثر مالش بار دار شده است به جریان بار یک و مداوم آب از شیر آزمایشگاه مطابق شکل نزدیک کنید مشاهده می‌کنید که جریان آب منحرف می‌شود زیرا مولکول‌های قطبی آب به سمت بار الکتریکی ساکنی که در شانه یا میله ایجاد شده است جذب می‌شود.

 

 

تجزیه الکتریکی آب

آب ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن است و اجزای تشکیل دهنده ی آن را می‌توان با عبور دادن جریان برق از درون آب معین کرد. این عمل الکترولیز نامیده می‌شود.الکترولیز آب در ظرفی به نام ولتا متر انجام می‌گیرد.الکترود‌های ولتامتر را به دوسر یک باتری مناسب وصل می‌کنیم.الکترودی که به قطب مثبت باطری وصل می‌شود آند و الکترودی که به قطب منفی وصل می‌شوت کاتد نامیده می‌شود.

آب مقطر جریان آب را از خود عبور نمی‌دهداز این رو باید مقداری محلول سود یا اسیدسولفوریک به آن بیفزاییم و به هم بزنیم نا جرریا عبور کند.حباب‌های گاز روی الکترودها ظاهر می‌شود و گازها زیر لوله‌ها ی پر از آب روی الکترود‌ها جمع می‌شوند.آزمایش نشان می‌دهد که مقدار سود یا اسید تغییر نمی‌کند، یعنی گازها از تجزیه آب بدست می‌آیند.حجم گاز در کاتد تقریباًدو برابر حجم گاز دز آند است.

 

 

 • فهرست مطالب
 • خواص فیزیکی آب… 3
 • خاصیت قطبی آب… 3
 • تجزیه الکتریکی آب… 4
 • آب به عنوان حلال. 5
 • چرخه آب در طبیعت… 6
 • آب سخت… 6
 • کشش سطحی آب… 7
 • تصفیه آب طبیعی.. 7
 • آلودگی‌های آب… 8
 • اسید ها 9
 • اثر اسیدها بر مواد رنگی گیاهی.. 10
 • اثر اسید بر فلز ها 11
 • اثر اسیدها بر اکسیدهای فلزی.. 11
 • اثر اسیدها بر کربنات ها 12
 • مفهوم اسید قوی واسید ضعیف… 12
 • اسید‌ها را چگونه می‌توان تهیه کرد؟. 13
 • منابع و مآخذ. 13
   

%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa_000001 دانلود تحقیق درباره وجود آب و اهمیت آن در طبیعت %d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa_000004

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 13 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.