دانلود تحقیق آسیب‌های اجتماعی – انحرافات اجتماعی (۹ صفحه)

امتیاز 2 از 1 نفر

مقدمه

آسیب‌های اجتماعی

ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﺖ. پرورش ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‌های ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎی ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ می‌کند.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩی ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ‌ﺍی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ‌های ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭی ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ، ﺍﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ … ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺟﺪی، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ‌های ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎی ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

بیان مساله

خانواده یکی از نهادهای بنیانی جامعه انسانی است که همواره به اشکال گوناگون در طی تاریخ وجود داشته است. خانواده با کارکردها و نقش‌های مختلفی که بر عهده دارد در تنظیم زندگی اجتماعی انسان نقش مهمی را ایفا می‌کند. انسان در درون خانواده متولد می‌شود رشد می‌یابد و بسیاری از امور را در خانواده فرامیگیرد و همواره با آن سروکار دارد بنابراین مهمترین تجربیات هر انسانی که اساسی ترین عوامل شکل دهنده شخصیت محسوب می‌شود.

عوامل اجتماعی به عنوان موثرترین عامل در بروز و پیدایش مسئله و آسیب‌های اجتماعی نقش دارند. فرد خانواده و جامعه یک مثلث را تشکیل می‌دهند که اختلافات رفتاری در هر یک از آنها سبب ایجاد آسیب‌های پیدایش مسائل بسیاری در جامعه می‌گردد. دروغ گفتن، ستیز و درگیری، عدم احساس مسئولیت، انحرافات اخلاقی و عدم دلبستگی طلاق و اعتیاد را می‌توان از عوامل مسئله ساز در بستر جامعه و خانواده دانست.

مشکل اقتصادی

مشکل اقتصادی از جمله مسائلی است که همواره دامن گیر خانواده‌ها در زندگی روزمره شان می‌باشد. بیکاری برای سرپرست خانواده باعث عدم تامین مخارج خانواده و به ویژه فرزندان می‌گردد.

بعضی وقتا والدین برای تامین مخارج مجبور می‌شوند چند شغل را انتخاب کنند که این کار با عدم رسیدگی به تربیت فرزندان همراه است.

کاهش مذهبی خانواده

یکی از دلایل که باعث منحرف شدن فرزندان و همچنین طلاق خانواده است کاهش پایبندی به ارزش‌های مذهبی و دینی می‌باشد. به نظر من کسانی که ایمان مذهبی دارند کمتر به سمت انحرافات و همچنین طلاق …

 

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • مقدمه. 3
 • بیان مساله. 3
 • مشکل اقتصادی.. 3
 • کاهش مذهبی خانواده. 4
 • طلاق.. 4
 • عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق.. 5
 • عوارض اجتماعی طلاق.. 5
 • نظریات اسلام. 5
 • دختران فراری.. 6
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎن. 6
 • شبکه‌های اجتماعی.. 7

 

 

 

 

آسیب‌های اجتماعی 0002 0003

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 9 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.