حسابداری پیمانکاری (۶۱ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته‌اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته  و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل‌ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت‌های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می‌شود.

1-4- فرضیات تحقیق

1-بین حسابداری پیمانکاری ساختمان و روشن شدن مراحل حسابداری رابطه وجوددارد.

2- پیمانکاران باتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان می‌تواننددر تسهیل قراردادها کمک نمایند.

3-بین حسابداری پیمانکاری ساختمان وموفقیت درقراردادهای بین المللی موفق رابطه وجوددارد.

4-باتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان می‌توان به فعالیت‌های اقتصادی پرداخت.

1-5- اهداف تحقیق:

الف: هدف کلی

بررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان وتاثیرآن برتسهیل قراردادها

ب: اهداف جزئی

1- حسابداری پیمانکاری ساختمان روشی برای روشن شدن مراحل حسابداری می‌باشد.

2- پیمانکاران باتکیه برحسابداری پیمانکاری ساختمان انجام قراردادهاراآسان می‌نمایند….

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • 1-4- فرضیات تحقیق.. 5
 • 1-5- اهداف تحقیق: 5
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 6
 • 2-1- ارکان اصلی عملیات پیمانکاری: 6
 • 2-2- انواع قراردادهای پیمانکاری: 6
 • الف) قراردادهای مقطوع: 6
 • ب) قراردادهای اسانسی: 7
 • ج) قرار داد مدیریت اجرائی.. 7
 • 2-3- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکارکار: 7
 • مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح: 7
 • 2-4- خدمات تحقیقاتی و بنیادی: 8
 • مطالعات شنالهایی طرح: 8
 • 2-5- تهیه طرح مقدماتی: 8
 • تهیه نقشه‌ها و مشخصات اجرائی طرح: 8
 • مرحله 2: ارجاع کار به پیمانکار. 9
 • تکثیر اسناد و مدارک مناقصه: 9
 • 2-6- دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح: 9
 • 2-7- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضحانت نامه شرکت در مناقصه: 10
 • 2-8- انتخاب پیمانکار: 10
 • 2-9- مرحله 3: انعقاد قراردادبا پیمانکار: 10
 • 2-10- تعهدات و اختیارات کارفرما: 11
 • 2-11- ضمانت نامه انجام تعهدات: 12
 • 2-12- جریمه تاخیر: 12
 • 2-13- مرحله 4: اجراء کار (شروع عملیات) 12
 • مخارج دوره اجرای طرح: 13
 • تنظیم صورت وضعیت موقت کارها: 13
 • 2-14- مرحله 5 – خاتمه کار: 15
 • هزینه نگهداری در دوره تضمین: 16
 • 2-15- دارائیهای جاری.. 18
 • 2-16- دارائیهای ثابت… 20
 • 2-17- بدهی‌ها 21
 • 2-18- سرمایه: 22
 • 2-19- روشهای متداول حسابداری پیمانکاری: 23
 • 2-21- محاسبه سود پیمان‌های ناتمام: 27
 • الف) محاسبه سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی: 28
 • 2-22- نحوه محاسبه پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه: 32
 • 2-23- نحوه محاسبه استهلاک اموال، مالیات و تجهیزات: 33
 • 2-24- مالیات پیمانکاری: 35
 • 2-25- نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی: 40
 • 2-26- ترازنامه همراه با: 41
 • 2-27- جمع بدهیها و سرمایه. 44
 • 2-28- صورت حساب سود و زیان: 46
 • فصل سوم: روش تحقیق.. 57
 • 3-1- روش پژوهش: 57
 • 3-2- جامعه آماری: 57
 • 3-3- نمونه آماری وحجم آن: 57
 • 3-4- روش نمونه گیری: 58
 • 3-5- ابزارنمونه گیری: 58
 • 4-1- تجزیه وتحلیل.. 60
 • فصل پنجم: 60
 • 5-1- نتیجه گیری.. 60
 • 5-2- پیشنهادات: 60
 • منابع. 61

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 61 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.