بطری

دانلود موکاپ برچسب لوگو روی بطری خیس

فایل پیش‌رو ماک‌آپ برچسب لوگو و نوشته روی بطری شیشه‌ای است. می‌توانید هرگونه طرح و یا نوشته‌ای را به صورت Mockup و به آسانی بر روی این بطری درج کنید. این بطری با قطرات آب و خیسی ظاهری که به بطری و برچسب و نوشته شما اضافه می‌شود جلوه‌ای خاص به طرح کلی کار می‌دهد. ... ادامه مطلب