Search
تنظیمات جستجو
دقیقاً همین عبارت
جستجو در عنوان
جستجو در متن
Filter by Custom Post Type
بر اساس دسته‌بندی
گرافیک
مقاله

امتحان کنید: موکاپموکاپ کتابنظامیانقلاب اسلامیتقویم 98

از کلمات کلیدی برای جستجوی بهتر استفاده کنید. به جای «زندگینامه کامل درباره نظامی گنجوی» فقط کافی‌ست بنویسید: «نظامی»
پرده (بایگانی)
موکاپ پرده، بالش و کوسن (۴ موکاپ)
توضیحاتی درباره این موکاپ: در مجموعه موکاپ پرده، بالش و کوسن زیر چهار فایل PSD لایه‌باز قرار دارد که در هر کدام از آنها می‌توانید …
موکاپ پرده دو تکه (۳ موکاپ)
توضیحاتی درباره این موکاپ: در این مجموعه سه فایل لایه‌باز به صورت موکاپ قرار گرفته که می‌توانید طرح هر یک از پرده‌های آویزان و چین‌خورده …
موکاپ پرده، بالش و فرش (۳ موکاپ)
توضیحاتی درباره این موکاپ: در سه فایل لایه‌باز پیش‌رو می‌توانید طرح پرده‌های چین‌خورده و آویزان و طرح روی چند بالش و کوسن بر روی مبل …
موکاپ پرده وان حمام (۴ موکاپ)
توضیحاتی درباره این موکاپ: در این مجموعه 4 فایل لایه‌باز موکاپ وجود دارد که در آن قسمت‌های پرده‌ی آویزان شده در حمام، دو وجه مختلف …
موکاپ پرده و پارچه چین خورده آویزان
توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ پرده و پارچه چین خورده آویزان موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای …