دانلود ورد درباره اسلوب معادله

اسلوب معادله (۴ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفراسلوب معادله منظور از اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است که در شعر اعمال می‌شود. شاعر مطلبی را که غالبا یک مفهوم عقلی و از نوع خبری است، بیان می‌کند ... ادامه مطلب