دانلود ورد درباره اسلوب معادله

اسلوب معادله (۴ صفحه)

اسلوب معادله منظور از اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است که در شعر اعمال می‌شود. شاعر مطلبی را که غالبا یک مفهوم عقلی و از نوع خبری است، بیان می‌کند و برای اثبات ادعای ... ادامه مطلب