دانلود ورد درباره استاندارد

کوتاه درباره استاندارد (۳ صفحه)

استاندارد چیست؟ کوتاه درباره استاندارد استاندارد (Standard) در لغت به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیمی‌از این قبیل است. اما معنی آن در ارتباط با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که مسئولیت قانونی ... ادامه مطلب