دانلود ورد درباره اجزای اتومبیل

اجزای اتومبیل

اجزای اتومبیل رادیاتور: رادیاتور محفظه ای است به صورت شبکه‌های جدا از هم، که آب را در خود نگه می‌دارد و هنگامی‌که ماشین روشن است آب در شبکه‌های آن به چرخش درآمده و به قسمت‌های ... ادامه مطلب