دانلود ورد درباره اتمسفر

اتمسفر زمین (۱۰ صفحه)

اتمسفر زمین دید کلی مایع یا گاز بر هر جسمی‌که در آن غوطه‌ور است فشار وارد می‌کند. این فشار را هیدروستاتیکی می‌گویند. پرده‌های گوش به تغییرات فشار هیدروستاتیک حساس‌اند. به همین دلیل وقتی در آب ... ادامه مطلب