دانلود ورد درباره اتمسفر زمین

دانلود تحقیق درباره اتمسفر زمین

 اتمسفر دید کلی مایع یا گاز بر هر جسمی‌که در آن غوطه‌ور است فشار وارد می‌کند. این فشار را هیدروستاتیکی می‌گویند. پرده‌های گوش به تغییرات فشار هیدروستاتیک حساس‌اند. به همین دلیل وقتی در آب شیرجه ... ادامه مطلب