دانلود ورد درباره ابلیس

ابلیس و شیطان

ابلیس و شیطان در کتاب تاریخ طبری در روایاتی از ابن عباس نقل شده: ابلیس از فرشتگان بود و نامش عزازیل بود و در زمین ساکن بود. فرشتگان ساکن در زمین جن نام داشتند. ابلیس ... ادامه مطلب