دانلود ورد درباره آیا از تاریخ می‌توان آموخت؟

آیا از تاریخ می‌توان آموخت؟

آیا از تاریخ می‌توان آموخت؟ تصور اینکه تاریخ باید موعظه کند، سرگذشتى دراز دارد. به عقیده تاکیتوس، مهمترین‏نقش تاریخ این است که نمى‏گذارد کارهاى شایسته فراموش شوند و آدمیان را از ترس تقبیح‏آیندگان از کردار ... ادامه مطلب