دانلود ورد درباره آهن زنگ نزن

آهن ضد زنگ (یک صفحه)

آهن ضد زنگ آیا توجّه کرده اید که بعضی از فلزات زنگ می‌زنند و بعضی دیگر، زنگ نمی‌زنند؟آهن معموأ زنگ می‌زند. به همین علّت است که وقتی رنگ قسمتی از بدنه اتومبیل از بین می‌رود، ... ادامه مطلب