دانلود ورد درباره آهن در قرآن

آهن در قرآن کریم (یک صفحه)

آهن در قرآن کریم فلزات سنگین جهان درون هسته ستارگان بزرگ تولید می شوند و منظومه شمسی ساختار مناسب برای تولید فلز آهن را ندارد و فقط ستارگانی که دمای آنها به چندصد میلیون درجه ... ادامه مطلب