دانلود ورد درباره آلودگی هوا

آلودگی محیط زیست (۲۰ صفحه)

آلودگی محیط زیست: آلودگی هوا دید کلی چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشین‌ها را در خیابان دیده‌اید؟ چرا در روز روشن آسمان آبی را نمی‌بینید؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتی چه فوایدی ... ادامه مطلب

آلودگی هوا (۳۶ صفحه)

آلودگی هوا   رادیکال آزاد، هر یک از اتمها و یا مولکولهایی است که دارای یک الکترون جفت نشده باشند.به عبارتی رادیکالها، مولکولها یا اتمهایی هستند که تمام والانس‌های آن سیر نشده و در واقع ... ادامه مطلب