دانلود ورد درباره آزمایش رابرت میلیکان

آزمایش رابرت میلیکان (۴ صفحه)

آزمایش رابرت میلیکان در انتهای قرن نوزدهم میلادی، مدلی از اتم که مورد قبول همه باشد در دسترس نبود. بیشتر فیزیکدانان بر این باور بودند که اتم غیرقابل مشاهده است، گرچه کشف فعالیت رادیواکتیو شک‌هایی ... ادامه مطلب