دانلود وحدت و همبستگی فايل pdf

وحدت و همبستگی (۴ صفحه)

تاکید قرآن بر وحدت و همبستگی مفاهیم و آموزه‌های قرآنی همواره تاکیداستواری بر اتحاد میان مسلمانان، دستور به وحدت و در برخورد با اختلاف در جامعه تا حدّ تهدید پیش می‌رود. خداوند در آیه ۴۶ ... ادامه مطلب