دانلود واژینیت‌ کاندیدیانی‌ فايل pdf

واژینیت‌ کاندیدیانی‌ (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌) نقش عفونت در نازایی (۶ صفحه)

واژینیت‌ کاندیدیانی‌ (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌) نقش عفونت در نازایی توضیح‌ کلی‌ واژینیت‌ کاندیدیانی‌ عبارت‌ است‌ از عفونت‌ یا التهاب‌ مهبل‌ به‌وسیله‌ قارچی‌ مخمری‌شکل‌ (معمولاً کاندیدا آلبیکنس‌). علایم‌ شایع‌ شدت‌ علایم‌ بین‌ زنان‌ مختلف‌ و از ... ادامه مطلب