دانلود هیدرولیک و پنیوماتیک فایل pdf

هیدرولیک و پنیوماتیک

 تعریف و تاریخچه هیدرولیک هیدرولیک از کلمه‌یونانی”هیدرو”مشتق گردیده است و این کلمه بمعنای جریان حرکات مایعات می‌باشد. در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخود گرفت ... ادامه مطلب