دانلود نگارگری

تحقیق درباره مینیاتور (۱۶ صفحه)

مینیاتور اطلاق لفظ مینیاتور به نقاشی قدیمی‌ایران مصداق ندارد، زیرا ایرانیان در فرهنگ ایرانیان نقاشی یا اصطلاحات مترادف آن از قبیل صورت گری، چهره گشایی و نگار گری به هیچ وجه محدود به ساختن تصورهای ... ادامه مطلب