دانلود نماز و عبادت

نماز و عبادت (۱۱ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفرنماز و عبادت مقدمه عبادت و پرستش، ریشه در اعماق جان و فطرت دارد و فطری بودن پرستش پاسخی است درمان بخش، به نیاز و خواست بشر، زیرا میان دستگاه تکوین ... ادامه مطلب