دانلود نقش قرقره‌ها در زندگی

اطلاعاتی درباره نقش قرقره‌ها در زندگی (۲ صفحه)

اطلاعاتی درباره نقش قرقره‌ها در زندگی دربار‌ه‌ی نقش قرقره‌ها در زندگی اطلاعاتی را به همراه تصویر، جمع آوری کنید و آن را در کلاس گزارش دهید. پاسخ:  قرقره‌ها در زندگی کاربرد زیادی دارند. مثلاکارگری در ... ادامه مطلب