دانلود میمون فایل pdf

تحقیق درباره میمون‌ها

امتیاز 3.5 از 11 نفراین گروه از پستانداران باهوش شامل میمونهای پوزه دار بوزینه‌ها (میمونهای معمولی) و میمونهای دراز دست و انسان می‌شود نخستیان عموما« دید خوبی دارند آنها دارای پاهای ناخن دار و دستهای ... ادامه مطلب