خط نستعلیق چیست

خط نستعلیق (۴ صفحه)

خط نستعلیق خط نستعلیق دومین خط خاص ایرانیان می‌باشد که پس از خط تعلیق در ...