خراسان رضوی چيست

خراسان رضوی – مشهد (۱۱ صفحه)

خراسان رضوی – مشهد استان خراسان رضوی بخش کوچکی از خراسان بزرگ است خراسان بزرگ در ادبیات ایران شامل تمامی‌شمال شرق ایران و بخش بزرگی از افغانستان می‌شود اما خراسان رضوی به مرکزیت شهر مشهد ... ادامه مطلب