حکیم ناصر خسرو + عکس

حکیم ناصر خسرو (۸ صفحه)

چکیده حکیم ناصر خسرو، شاعر پرآوازه‌ ایران در قرن پنجم هجری، از پیروان مذهب اسماعیلی بود و از ادب فارسی در تبلیغ و ترویج این مذهب استفاده می‌کرد. او با نگارش کتب متعدد و سرودن ... ادامه مطلب