حواله چيست

درباره حواله (۱۴ صفحه)

حواله درکتاب عروه الوثقی برای حواله بیست یا نزدیک به بیست فرع ذکر شده است. ما دراین بحث، همه فروع مربوط به حـواله را به ترتیب عروه نمی‌آوریم بلکه بحث رادر سه فصل به گونه ... ادامه مطلب