حفظ اصول + عکس

حفظ قدرت یا حفظ اصول (۹ صفحه)

حفظ قدرت یا حفظ اصول در نگرش اخلاق‌مدارانه به قدرت، قدرت خود فی‌نفسه شأنی ندارد ...