حفاظت از محیط زیست با فرمت pdf

حفاظت از محیط زیست

محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می‌شود که نسل انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و زندگی و فعالیت‌های او در ارتباط با آن قرار دارد. محیط زیست انسانی شامل ... ادامه مطلب