حسابرسی

اهمیت و آشنایی با حسابرسی و کاربرگ‌ها (۱۱۶ صفحه به همراه ضمائم)

بخش اول: ضرورت و آشنایی با حسابداری تاریخچه حسابرسی در ایران نخستین باری که در ...