حسابداری صنعتی + عکس

حسابداری صنعتی (۱۶ صفحه)

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شد) چیست؟ حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن ...