حسابان و دیفرانسیل + عکس

تحقیق درباره حسابان دیفرانسیل (۱۰ صفحه)

مفاهیم اصلی حسابان بر پایه دو مفهوم اصلی و مربوط به هم یعنی مشتق و ...