حرکات زمین + عکس

حرکات زمین (۷ صفحه)

حرکات زمین حرکات زمین بطور کلی شامل حرکت وضعی و حرکت انتقالی می‌باشد. حرکت زمین به دور محوری که نسبت به سطح مدار آن زاویه 23 درجه و 27 دقیقه تشکیل می‌دهد را حرکت وضعی ... ادامه مطلب