موکاپ کتاب با جلد سخت

موکاپ طرح جلد کتاب (جلد سخت) در کنار فنجان قهوه بر روی میز

امتیاز 5 از 2 نفرتوضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ طرح جلد کتاب موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. ... ادامه مطلب

موکاپ جلد کتاب (دو کتاب در کنار هم به صورت ایستاده و خوابیده)

امتیاز 0 از 0 نفرتوضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ جلد کتاب موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها ... ادامه مطلب