باستان‌شناسی با فرمت ورد

باستان‌شناسی (۶ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفرباستان‌شناسی باستانشناسان ایتالیایی در رم در حال کاربرای باستان‌شناسی تعاریف مختلفی پیشنهاد و ارائه شده است. باستان شناسی شاخه ای از یک شعبه مهم علوم انسانی است که « مردم‌شناسی » ... ادامه مطلب