انرژی باد + عکس

انرژی باد (۸ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفردید کلی باد یکی از مظاهر انرژی خورشیدی و همان هوای متحرک است و پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می‌رسد، به انرژی باد تبدیل می‌شود. ... ادامه مطلب