پاورپوینت

پاورپوینت پسیل معمولی پسته و کنترل بیولوژیک آن توسط کفشدوزک دونقطه‌ای (۵۴ اسلاید)

پاورپوینت پسیل معمولی پسته پسیل معمولی پسته  Agonoscena pistaciae پسیل معمولی پسته عمده ترین آفت پسته در پسته کاری های کشور است. در سطح وسیع در پسته کاری های کشور فعالیت دارد. با شرایط گرم ... ادامه مطلب

پاورپوینت ویروس‌ها (۵۱ اسلاید)

ویروس‌ها موزائیک زرد کدو Zuchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) این ویروس توسط شته‌ها از قبیل Myzus persicae به طریقه ناپایا منتقل می‌شود علائم کاهش شدید رشد ایجاد موزائیک، زردی، تاولی شدن برگها بدشکلی عمومی بوته ... ادامه مطلب