2017

موکاپ بیلبورد با زمینه قابل تغییر

امتیاز 5 از 1 نفرموکاپ بیلبورد توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و ... ادامه مطلب

موکاپ بیلبورد (بیلورد طول و عرض متناسب و متوسط)

امتیاز 0 از 0 نفرموکاپ بیلبورد توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و ... ادامه مطلب

موکاپ بیلبورد (بیلورد کشیده)

امتیاز 0 از 0 نفرموکاپ بیلبورد توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و ... ادامه مطلب

آلودگی هوا (۳۶ صفحه)

امتیاز 5 از 1 نفرآلودگی هوا   رادیکال آزاد، هر یک از اتمها و یا مولکولهایی است که دارای یک الکترون جفت نشده باشند.به عبارتی رادیکالها، مولکولها یا اتمهایی هستند که تمام والانس‌های آن سیر ... ادامه مطلب

حکومت اشکانی (۷ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفرآغاز حکومت اشکانی پیشگفتار شاهنشاهی اشکانی، بلند مدت ترین حکومت تاریخ ایران محسوب می‌شود. از به تخت نشستن ارشک اول (248 پ م) تا سرنگونی اردوان چهارم به دست اردشیر پابکان ... ادامه مطلب

زن و مسئولیت زن (۲۵ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفرمسئولیت زن علی رغم همۀ تلاشهایی که با اعمال زشتترین شیوه‌ها برای تضعیف و بهره کشی از زن می‌شود، او چونان مشعلی فروزان هادی راه نسلها و ستونی استوار برای خیمه ... ادامه مطلب