ژانویه 2, 2017

انرژی آبی (۲۵ صفحه)

امتیاز 4 از 1 نفرانرژی آبی زمانیکه در کوهها و تپّه ها باران می بارد، آب حاصل از آن بصورت نهر و رودخانه جاری شده و به دریا می ریزد. از آب جاری و ریزشی ... ادامه مطلب

اعتیاد (۱۵ صفحه)

امتیاز 3.5 از 14 نفراعتیاد اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می‌نماید. یعنی تداوم بخشیدن ... ادامه مطلب

اتمسفر زمین (۱۰ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفراتمسفر زمین دید کلی مایع یا گاز بر هر جسمی‌که در آن غوطه‌ور است فشار وارد می‌کند. این فشار را هیدروستاتیکی می‌گویند. پرده‌های گوش به تغییرات فشار هیدروستاتیک حساس‌اند. به همین ... ادامه مطلب

ضد ماده (۶ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفرآیا ضد ماده وجود دارد؟ ضد ماده یا پاد ماده فقط درکتاب‌های علمی‌تخیلی نیست که نقش بزرگی را به عهده دارد بلکه واقعاً وجوددارد برای تمام ذراتی که در بخشهای قبلی ... ادامه مطلب