دسامبر 27, 2015

دانلود زندگی‌نامه حضرت ابراهیم (ع) (۳۵ صفحه)

امتیاز 3.7 از 16 نفرحضرت‌ ابراهیم ‌(ع‌) آن‌ حضرت‌ در زمان‌ نمرود که‌ در عجم‌ به‌ کیکاوس‌ معروف‌ بود، زندگی‌ می‌کرد. نمرود مردی‌ باقوت‌ وحشمت‌ بود. سپاه‌ بسیار داشت‌ ودر سرزمین‌ بابل‌ آن‌زمان‌ وکوفه‌ زمان‌ ... ادامه مطلب